PRESENTACIÓN XUNTA DIRECTIVA E ACTIVIDADES 2020

13.07.2020 21:00

Estimados soci@s,

 

Poñémonos en contacto con vós para mantervos informados sobre as novedades da Asociación Cultural Antaruxas e Sorteiros.

A primeiros de ano deciudiuse dende a directiva levar a cabo unha auditoría para informar ós soci@s sobre o estado de contas e a xestión da asociación, así como a celebración da Asamblea Xeral, para o nomeamento dunha nova directiva. Sobrevidos polo estado de alarma, paralizouse toda actividade, e tras a finalización do mesmo, seguimos nunha situación delicada de cara a realización de actividades grupais e xuntanzas. Por iso o noso principal obxectivo e manter a seguridade na realización das actividades, así como na xestión do día a día da Asociación.

Cómpre informarvos que a dirección, actualmente está formada polos seguintes membros:

 • Presidenta: Emilia Llano Álvarez
 • Vicepresidente: Emilio Arias Fernández
 • Secretaria: Sonia Castro Arias
 • Tesorera: Mónica González Fernández
 • Vocal: Silvia Freije Jardón
 • Vocal: Ana Isabel Mosteirín Gegunde
 • Vocal: Nuria Capón Domínguez.
 • Vocal: Edelmiro Pardo Regueiro.

Dende o día 30 de xuño do 2020, Manuel Álvarez Fernández, non representa a Asociación e tampoco ostenta o posto de presidente; sendo Emilia Llano Álvarez quen o releva nas súas funcións.

Esta directiva ten unha vixencia limitada, e o noso propósito e seguir coa dirección da mesma ata a convocatoria da Asamblea Xeral. A data da celebración desta xuntanza prevese que se celebre no último trimestre do ano sempre e cando as condicións sanitarias nolo permitan. Polo que vos animamos a preparar e organizar candidaturas para presentar na citada asamblea xeral.

No tocante a programación actual da asociación, amosámosvos as actividades que estamos a celebrar:

 • Meses de Xullo e Agosto, Clases de Gaita, on line, coste 15 € socios, 25 € non socios. Persoa encargada dos grupos dende a directiva: Ana Isabel Mosteirín Gegunde, teléfono de contacto 667292280.
 • Meses de Xullo e Agosto, visionado de baile tradicional a través dos grupos formados en whatsapp. Para os que se queiran inscribir de novo a persoa encargada dos grupos dende a directiva é Nuria Capón Domínguez, teléfono de contacto 678 50 07 66.
 • Mes de Setembro, incorporación ás clases presenciais de baile e música.

Por outra banda, de cara o outono e sempre que haxa un mínimo de persoas interesadas, organizaránse as seguintes actividades:

 • Obradoiro de linguaxe musical
 • Clases de guitarra
 • Obradoiro de costura
 • Obradoiro de cociña.
 • Obradoiro de inglés.
 • Teatro
 • Invitados de artistas da música e da literatura (charla – taller)

En función da demanda e do coste do profesorado establecerase o precio mensual, tendo para os socios unha bonificación.

Para os que esteades interesados mandar unha mensaxe ao número de teléfono 646172564 (Sonia), de cara a organización e información das actividades, no horario de luns a venres de 16,00 a 17,00 horas.

 

Seguiremos informando a través das redes sociais, así como por carta.

 

Moitas gracias

Un saudo

Atentamente

A Xunta Directiva