Mostra Folklórica de A Fonsagrada 2009

01.09.2009 18:49

Neste vídeo podemos admirar a peza Feiraval-Picados, bailada polo grupo das rapazas de Antaruxas. É un baile de fantasía, no que se realizan movementos de gran riqueza visual.