Curso Costura 2020

22.09.2020 20:00

A A.C. Antaruxas e Sorteiros organiza un curso de costura de tres meses de duración, a comenzar no mes de outubro. Segundo sexa a situación epidemiolóxica, tanto o inicio como o seu desenvolvemento poden sufrir modificacións ou suspensións, con dereito a reserva de praza.